Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A https://hajosrendezvenykozpont.hu/ webáruház böngészésével és igénybe vételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a https://hajosrendezvenykozpont.hu/ weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatást.

1. Általános rendelkezések

A https://hajosrendezvenykozpont.hu/ az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40., adószám: 11944540-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-904220, elérhetőség: info@europahajo.hu, telefon: (06) 1 / 270 1040, bankszámlaszám: ……………….) webáruháza, amely különböző hajós rendezvényekre, kulturális programokra jegyeket kínál eladásra.

Az EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között.

Vevő a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

2. Vásárlás menete

A szerződés tárgy az Eladó által vásárlásra felkínált jegyek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

A weblapon a jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is

A jegyek megvásárlása az egyes termékek oldalán található „foglalás dátuma” kiválasztását követően a „kosárba rakom” gomb megnyomásával kezdhető meg.

Ezt követően, lehetőség van a vásárlás folytatására, a kosár tartalmának módosítására, illetve a vásárlás befejezésére, a „tovább a pénztárhoz” gombra való kattintással.

Vevő az így felgördülő adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

A vásárlás regisztráció nélkül is folytatható, ez esetben Vevő köteles megadni a számlázási adatait (név, cím, email cím, telefonszám), de lehetősége van felhasználói fiókot is létrehoznia, ekkor a számlázási adatokon túlmenően egy jelszót is meg kell adnia. A sikeres regisztráció után bármikor megtekintheti/módosíthatja adatait.

Vevőnek van lehetősége hírlevelet is igényelni,

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történik.

A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget.

Eladó az automatikus visszaigazoló e-mail kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldi Eladó. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap, melyet a sikeres vásárlást követően saját maga nyomtathat ki vagy mobil telefonjára elmentheti és bemutathatja a belépéskor. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

3. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

A 2 pontban ismertetett módon végrehajtott vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a szerződést teljesítettnek tekintse.

Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

4. Adatvédelem

Eladó a vásárlás vagy on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

5. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját info@europahajo.hu e-mail címen. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását.

6. Egyebek

Jelen általános szerződési feltételben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.